Paweł Diudiuk

Fizjoterapeuta

 Tytuł magistra fizjoterapii uzyskałem na wrocławskiej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Wykonując zawód fizjoterapeuty mogę łączyć moje pasje i obowiązki.

 Zdrowie, aktywność fizyczna, ergonomia, sport, budowanie i chęć pomagania innym – wszystko to mieści się  w szerokim pojęciu: FIZJOTERAPIA.

 Zdobywane latami wiedza i doświadczenie oraz wytrwałe i konsekwentne wykorzystywanie ich podczas pracy, pozwala mi z sukcesami pomagać moim pacjentom w ich rehabilitacji i powrocie do zdrowia.

 Moimi nauczycielami zawodu na szkoleniach podyplomowych byli i są nadal: dr hab. Maciej Krawczyk, Benedikt Bömer, dr Agnieszka Stępień, Ernest Wiśniewski, Aleksander Lizak, Uwe Hallmann, Zbigniew Wroński.

Doświadczenie i kwalifikacje

 Doświadczenie w dziedzinie rehabilitacji zbieram od 2009 roku. Pierwsze kroki jako fizjoterapeuta stawiałem w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy (2009-2011). Kolejnym ważnym doświadczeniem było Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu (2014-2017), gdzie pełniłem funkcję fizjoterapeuty dziecięcego. Indywidualną pracę z pacjentami rozpocząłem w 2011 roku.

 Od ukończenia studiów stale pogłębiam swoją wiedzę w tej dziedzinie, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, sympozjach i konferencjach.

Czytaj więcej

Jak pracuję

W pracy z pacjentem wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas studiów oraz szkoleń podyplomowych.

 Dzięki znajomości metod neurofizjologicznych (koncepcja Bobath, PNF oraz IFFDCPUM) oraz metod mięśniowo-szkieletowych (Terapia Manualna wg szkoły niemieckiej oraz Funkcjonalny Trening Medyczny), łączę wiedzę z zakresu neuroplastyczności, nauczania motorycznego oraz manualnej mobilizacji.
 Pozwala mi to przeprowadzić badanie pacjenta, ocenić jego stan zdrowia oraz zaplanować proces leczenia. Jego celem jest, w zależności od przypadku, odzyskanie utraconej funkcji, odtworzenie zaburzonego ruchu, eliminowanie dolegliwości bólowych czy poprawa sprawności fizycznej.

Kiedy pomagam

Fizjoterapia neurologiczna

 Dotyczy osób dotkniętymi dysfunkcjami narządu ruchu spowodowanymi:

uszkodzeniem układu nerwowego – np. udar mózgu, udar pnia mózgu, uraz mózgowo-czaszkowy, uraz rdzenia kręgowego i inne,

chorobą – np. stwardnienie rozsiane, zespół Guillain-Barre, zwyrodnienie korowo-podstawne, choroba Parkinsona, parkinsonizm, polineuropatia i inne.

Fizjoterapia ortopedyczna

 Dotyczy osób, których problem z funkcjonowaniem narządu ruchu ma podłoże:
urazowe – złamania, zerwania, naderwania, skręcenia w obrębie kości, stawów i mięśni;

unieruchomienie – po zabiegach chirurgicznych, w wyniku innych chorób lub śpiączki – ograniczenie ruchomości, spadek siły mięśniowej, zmniejszenie elastyczności tkanek miękkich i inne;

przeciążeniowe – wynikające z rodzaju wykonywanej pracy, aktywności fizycznej, uprawiania sportu, wad postawy i innych.

Fizjoterapia geriatryczna

 Dotyczy osób, których aktywność fizyczna, ze względu na ich wiek oraz możliwe choroby towarzyszące, znacząco się zmniejszyła lub ograniczyła. Dzięki odpowiednio dobranym działaniom fizjoterapeutycznym, seniorzy mogą poprawić swoją ogólną sprawność fizyczną i umysłową lub utrzymać jej stan jak najdłużej i cieszyć się aktywnym życiem.

Neuroplastyczność

„Neuroplastyczność odnosi się do zdolności mózgu do zmieniania się i przebudowy w odpowiedzi na stymulację przez uczenie się i doświadczanie”

– dr Norman Doidge (autor książki „Mózg zmienia się sam”)

Dlaczego pacjent jest wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia?

 Nie ma dwóch takich samych pacjentów. Przede wszystkim pacjent ma swój własny, indywidualny problem, z którym się do mnie zgłasza.

 W mojej kompetencji są zrozumieć ten problem, znaleźć jego przyczynę i zaproponować jego rozwiązanie. Proces od zapoznania się z problemem do jego rozwiązania, wiedzie przez analizę wielu parametrów i czynników.

 Staranne zebranie wywiadu, przeprowadzenie badania i wykonanie testów, pozwala w sposób indywidualny i podmiotowy zaplanować skuteczny proces fizjoterapeutyczny.

copyrights 2020